Kommunalt Valgprogram

Hjemmeside-Bjælke-21.png

Det vil vi arbejde for:
 

Børn og Unge skal sikres en god barndom!

Marcus Emil og Mette

#           Der skal udpeges en lokal børneombudsmand som børn og unge frit kan henvende sig til, for at få råd, vejledning, hjælp og støtte.

#           Vores dagsinstitutioner og skoler skal være trygge og socialt ansvarlige steder. Der skal arbejdes aktivt med sikring af et sundt og udviklende socialt miljø – Mobning og eksklusion skal bearbejdes med målrettede indsatser.

Børn og forældre skal sikres adgang til at komme til byrådet med bud på barrierer og løsninger, i deres institution og skole.

# Der skal nedsættes et ungeråd som rådgiver byrådet omkring de udfordringer og muligheder der er for unge i kommunen.

Erhvervsudvikling og jobskabelse skal i fokus!

Gold-Business03-150x112

# Kommunen skal i top 10 over erhvervsvenlige byer.
Den kommunale forvaltning er et serviceorgan. Den skal ikke være en bremse for erhvervsudvikling. Samarbejdet mellem kommunen og    erhvervslivet skal gøres mere smidigt.
# Der skal sættes fokus på jobskabelse og erhvervsudvikling med afsæt i de lokale unikke kendetegn og potentialer, overalt i kommunen.

# Der skal skabes attraktive muligheder for at starte virksomheder op og for at skabe arbejdspladser i kommunen. Kommunen skal være et attraktivt sted at bo og søge arbejde.

Tilgængelig offentlig trafik for alle!

Marcus og Ida

# Kommunens større og mindre bysamfund skal bindes sammen af en velfungerende, tilgængelig offentlig trafik, også i aftentimerne og
weekenderne. Vi foreslår at der i tæt samarbejde med udbydere af
offentlig trafik, udvikles lokale løsninger, som både gavner miljøet og højner tilgængeligheden og mobiliteten i kommunen.

Medarbejdere skal inddrages i udviklingen

foto
Der skal lyttes til dem som ved, hvor skoen trykker!

Medarbejdere skal i højere grad involveres og inddrages i beslutninger, løsninger og
udfordringer. Det er dem der ved, hvad der foregår i det virkelige liv
—hvor skoen trykker og hvorfor den gør det!

Serviceniveauet skal højnes markant!

Mor og Oldemor
#           Ældre, børn, unge, udsatte og handicappede skal sikres dagtilbud, transport, hjælp og støtte i hverdagen og anstændige vilkår.
#           Tilgængeligheden for handicappede skal opprioriteres overalt i kommunens offentlige rum.

#            Der skal sikres fremskudte sociale indsatser i hele kommunen. Vi foreslår at kommunen regelmæssigt rykker ud i lokalområder i kommunen (i en dertil indrettet servicebus) og tilbyder anonym og/ eller direkte vejledning, rådgivning og hjælp til borgerne, herunder tilbyder ældre og andre som har brug for det, hjælp i forhold til  den omfattende digitalisering som der finder sted.

Borgerinddragelse er nødvendig!

Mor

# Borgerhøringer skal give mening!
Vi insisterer på rimelige høringsfrister og anstændig tid til bearbejdning!
Borgerne skal høres og inddrages i de politiske beslutninger, via årlige
borgertopmøder i kommunen.

Kultur, natur og Turisme skal opprioriteres!

header
# Kommunens unikke kulturhistoriske potentiale, skal forløses i
samarbejde og tæt dialog med kommunens borgere og erhvervsliv.

 # Vores kommune er omgivet af og indeholder en helt fantastisk natur og et rigt plante—og dyreliv. Det skal vi værne om og opprioritere til gavn for både naturen, miljøet, borgerne og turismen i hele kommunen.

Kærlighedsblomst

 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>